EU PROJEKT

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

“ZAJEDNO DO EU FONDOVA”

Naziv projekta: Aktivni u mirovini
Šifra: UP.04.2.1.09.0019
Ukupna vrijednost projekta: 1.402.522,70 kn
Iznos EU potpore: 1.192.144,30 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1.06.2020. do 1.11.2022.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt “Aktivni u mirovini” pridonijeti će rješavanju problema socijalne isključenosti umirovljenika u lokalnoj zajednici jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za rad u području sa osobama treće dobi, umirovljenicima. Projekt provode “Društvo sportske rekreacije “2life” u partnerstvu sa Udrugom invalida rada “Zagreb” i Hrvatskim planinarskim društvom “Kapela”. Organiziranjem dnevnih aktivnosti izravno se pridonosi starijim osobama budući da se projekt sastoji upravo od organizacije aktivnosti za poboljšanje psihofizičkog zdravlja umirovljenika.

Projektne aktivnosti uključuju provođenje sportskih aktivnosti na dvije lokacije na  području grada Zagreba. Provođenje tri jednokratna promotivna sportska i informativna događanja o važnosti bavljenja tjelovježbom starijih osoba, zdravoj prehrani te podizanju svijesti o zdravlju. Također, aktivnosti uključuju organizaciju tri jednokratna sportska događanja koja doprinose povećanju kvalitete života umirovljenika i tri aktivnosti koje uključuju sportska događanja u kojima sudjeluju mladi i stariji. 

Ciljane skupina projekta su organizacije civilnog društva kao pružatelji kvalitetnih socijalnih usluga za umirovljenike. Krajnji korisnici projekta su umirovljenici, djeca i mladi, lokalna zajednica, zaposlenici, ostali zaposlenici, svi relevantni  stručnjaci  koji  imaju  interes  u  rad  sa  osobama starije dobi kao i obitelji korisnika.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati projekta su zaposlene 4 osobe, uključeno 250 umirovljenika, uključeno 40 djece i mladih, 5 volontera, koordinator volontera, uključeno 3 OCD-a, unapređenja suradnja OCD-a te  osnaženi kapaciteti za  pružanje socijalnih usluga koje pridonose povećanju kvalitete života umirovljenika, povećana angažiranost volontera, aktualiziranje svijesti o problemima i potrebama umirovljenika. 

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Više informacija možete pronaći na stranicama Strukturni fondovi i Europski socijalni fond